เครื่องหมายจราจรของประเทศไทย

เครื่องหมายจราจรของประเทศไทย

von wenzhang chen

  • Kategorie: Utilities
  • Veröffentlichung: 2019-09-24
  • Aktuelle Version: 1.0
  • Alterseinstufung: 12+
  • Dateigröße: 8.36 MB
  • Entwickler: wenzhang chen
  • Kompatibilität: Lauffähig ab iOS 10.0 oder neuer.

Beschreibung

สัญญาณจราจรในประเทศไทยนั้นเหมือนกันในทุกประเทศในเอเชีย แต่แน่นอนว่ามีความแตกต่าง ในประเทศไทยใช้อักษรละติน แต่ใช้อักษรซีริลลิก แอพจะช่วยให้คุณเข้าใจโลโก้ของหมวดหมู่หลัก มีการอธิบายการติดตามทั้งหมด เมื่อใช้แบบทดสอบคุณสามารถทดสอบประโยชน์ของการเรียนรู้เครื่องหมายจราจรของไทย

Screenshots

keyboard_arrow_up