CLS

CLS

von HUONG VIET CO., LTD

  • Kategorie: Education
  • Veröffentlichung: 2019-06-12
  • Aktuelle Version: 2.13
  • Alterseinstufung: 4+
  • Dateigröße: 41.89 MB
  • Entwickler: HUONG VIET CO., LTD
  • Kompatibilität: Lauffähig ab iOS 10.3 oder neuer.

Beschreibung

Ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp đầy đủ các khóa học phong phú. Với ứng dụng này, người học có thể: - Truy cập các khóa học được chỉ định và đào tạo mọi lúc, mọi nơi - Tiếp tục bất kỳ khóa học nào đang diễn ra mà họ đã bắt đầu học trên máy tính - Xem lịch sử học tập của mình - Xem hộp thư, gửi tin nhắn. Ứng dụng Mobile CLS cho phép bạn cung cấp các khóa học tuyệt vời cho nhân viên, đối tác, khách hàng hoặc sinh viên của bạn một cách dễ dàng.

Screenshots

keyboard_arrow_up