Ertir - Betinden hem gytyndan

Ertir - Betinden hem gytyndan

von Berkeli Alashov

  • Kategorie: Social Networking
  • Veröffentlichung: 2015-08-13
  • Aktuelle Version: 1.1.2
  • Alterseinstufung: 4+
  • Dateigröße: 19.10 MB
  • Entwickler: Berkeli Alashov
  • Kompatibilität: Lauffähig ab iOS 8.0 oder neuer.

Beschreibung

Tema açmaklyk. Agzalar özlerine gyzykly bolan we pikir alyşmak isleýän gürrüňlerini, tema açyp agzalar bilen paýlaşýarlar. Siz hem açan temaňyz boýunça gyzykly gürrüňdeşlik geçirip bilersiňiz, her bir täze açan temaňyz üçin sizden -5 ball alynar. Her bir ýazan teswiriňizi, agzalar tarapyndan + ýa-da – berip Siziň teswiriňize, temaňyza, garaýşyny goýma erkinligi berilýär. Siziň ýazgyňyza "+" goýulan wagty onda siziň balyňyz köpeler. "-" goýulan wagty onda balyňyzdan aýyrylar. Yzarlaýanlarym. Sahypamyzda gündelik, her bölüm boýunça birnäçe temalar açylýar. Şol sebäpli, sizi gyzyklandyrýan temalardan habarly bolmak üçin öz tanaýan we gowy ýazgylary ýazýan agzalary yzarlap bilersiňiz. Ol agza täze tema açan ýagdaýynda, size habar beriler. Halan ýazgylarym. Göwnüňize ýaran haýsydyr bir temany halan ýazgylaryňyzyň arasyna goşup bilersiňiz, şeýlelik bilen Siz öz halan ýazgyňyzy islän wagtyňyz aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

Screenshots

keyboard_arrow_up